Het veld bestaat uit 305 vierkante hopen geleende regionale aarde. De simpele vierkante tegelvorm is consequent herhaald in een strak ritme.

25 juni 2011 heb ik de Kunstschouw Award gewonnen met deze installatie in de Agrarische schuur te Burghsluis.

Juryrapport van de erecommissie:
‘Haar werk is heel puur van vorm en perfect uitgevoerd. Zij is in staat met minimale middelen en met inachtneming van haar omgeving werk te creëren dat in al zijn eenvoud enorme zeggingskracht heeft.’

Juryrapport van de nominatiecommissie:
‘Janneke Kornet heeft zich voor haar werk in de Agrarische Schuur laten inspireren door de strakke rechtlijnige locatie van een lege uienschuur en het aardse van de Zeeuwse klei. Wie even stopt op de drempel van de schuur om zijn ogen te laten wennen aan het schemerdonker, ontwaart na enige tijd enkele honderden, keurig in het gelid liggende, stoeptegels. Wie doorloopt, constateert dat het niet gaat om echte stoeptegels, maar om Zeeuwse klei die door Kornet eigenhandig is gekneed tot een vorm die daar grote gelijkenis mee vertoont. De commissie is onder de indruk van de prachtige poëtische sfeer die Kornet weet op te roepen met het beklemmende ritme van haar uit klei gevormde tegels. Tevens doen de regelmatige lijnen denken aan sporen getrokken door het Zeeuwse landschap. De steeds veranderende lichtval in de uienschuur vervolmaakt haar werk en benadrukt haar vakmanschap.’

Zeeuwse lichte zeeklei – 4,90 x 13 x 0,05 m – 2011 – Burgh-Haamstede