Voorstel voor een werk waarin een lichtbundel getransformeerd is in het zware materiaal beton.