1 jaar, 12 tekeningen
In dit project heb ik het zonlicht van 2012 gevangen op vellen papier. Ik had een raamkozijn van 93 x 58,5 cm dat functioneerde als mal. Elke maand deed ik een nieuw vel papier achter het raamkozijn. Licht en tijd hebben het werk gemaakt.

papier en zonlicht – ieder vel = 93 x 58,5 cm – 2012