voorpaginaDe kunstprojecten van Janneke Kornet zijn onderzoeken naar het menselijk leven. Kornet koppelt ons verleden aan het heden en geeft op deze manier inzicht in onze manieren van doen. Vaak zijn de projecten plaatsgebonden. Zij is een verhalenverteller met interesse in geschiedenis. Ze zoekt op diverse locaties en in diverse tijden naar vergeten verhalen en onbekende feiten die tot de verbeelding spreken. Deze opmerkelijke verhalen deelt zij door middel van haar werk met het publiek. Universele en maatschappelijke thema’s zoals eten, wonen en religie komen aan bod. In veel kunstprojecten van Kornet zien we een verzameling, bijvoorbeeld: een verzameling broden uit oorlogstijd, eind 18de eeuwse delicatessen, ontvluchte huizen of geneesmiddelen.

Monumentaliteit is belangrijk in haar werk, dit kan zich uiten in de uitvoering maar ook in het idee. Het concept komt op de eerste plaats en later wordt de vorm en het materiaal gezocht waarin het verhaal het best verteld kan worden. Vaak resulteert dit in mixed media installaties waarin een bepaalde soberheid en ordelijkheid heerst. Ze gebruikt ambachtelijke maakprocessen. Met veel precisie onderzoekt Kornet hoe dingen gemaakt worden zodat zij dit zelf tot in detail kan nadoen in haar projecten.
Regelmatig wordt het publiek uitgenodigd om te participeren in de kunstprojecten. Zo kan men het werk proeven, dragen of gebruiken.

English
The art projects made by Janneke Kornet are researches into human life. She links our past to the present and in this way she provide insight into our way of doing things. The projects are often site-specific. She is a storyteller with an interest in history. She searches at various locations and at different histories for forgotten stories and unknown facts that appeal to the imagination. Through her work she shares these amazing stories with the public. Universal and social themes such as eating, living and religion are discussed.
In many of her art projects we see a collection, for example: a collection of wartime breads, escaped houses or medicines.

Monumentality is important in her work, this can be expressed in the physical form but also in the idea. The concept comes first, later she searches for the form and material in which the story can be told best. This often results in mixed media installations in which there is a certain soberness and orderliness. She examines with great precision how things are made so that she can imitate this in detail in her projects. She uses traditional manufacturing processes. The public is regularly invited to participate in the art projects. You can taste, wear or use the work.